ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ  ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΝΕΡΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΠΟ 20 έως 2000m3

περισσότερα . . .


  • Δεξαμενές
  • Στεγανοποιήσεις
  • Στέγες
  • Λιμνοδεξαμενές
  • Δεξαμενές Pillow
  • Πισίνες
  • Βιολογικός Καθαρισμός
  • Αναπλάσεις ακτών
  • Πιστοποιήσεις